Cliciwch yma i gael mwy o newyddion

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn elusen arloesol ar sail rhyw a pherthnasau sy'n gwneud yr ymchwil y tu ôl i'r porograffi cariad, rhyw a rhyngrwyd yn hygyrch i gyhoeddus eang. Rydym wedi cael ein hachredu gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol i gynnal gweithdai hyfforddi 1 ar effaith pornograffi rhyngrwyd ar iechyd meddwl a chorfforol. Dyddiadau newydd yn cyrraedd yn fuan. Mae'r rhain yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn effeithiau pornograffi ond maent wedi'u hanelu at ofal iechyd a gweithwyr proffesiynol eraill i'w helpu i ddeall effaith pornograffi. Rydym yn cynnal sgyrsiau mewn ysgolion ac ar hyn o bryd rydym yn treialu cynlluniau gwersi ar gyfer athrawon. Mae'r elusen hefyd yn cynnig sgyrsiau gyda rhieni i'w helpu i ddechrau'r sgwrs gyda'u plentyn.

Mae pornograffi ar y rhyngrwyd wedi'i chynllunio'n benodol i ysgogi caneuon, newid meddyliau ac ymddygiad ar lefel anymwybodol. Ar gyfer nifer cynyddol o ddefnyddwyr gall hyn arwain at anhwylder ymddygiad rhywiol gorfodol. Mae astudiaethau lluosog yn dangos bod o leiaf 80% o bobl ag ymddygiad rhywiol gorfodol yn adrodd am ddefnyddio pornograffi gormodol ar y rhyngrwyd. Ar gyfer nifer gynyddol o bobl, gall bwlio ar y porn gael effaith negyddol ar iechyd, ymddygiad, perthnasoedd, cyrhaeddiad, cynhyrchedd a throseddoldeb wrth i'r ymennydd newid yn deor a datblygu dros amser.

Mae plant yn arbennig o agored i niwed i'w heffeithiau oherwydd eu cyfnod o ddatblygu ymennydd. Mae mynediad rhad ac am ddim i graffograffi caled trwy ffonau smart a tabledi yn ei gwneud yn anodd iawn i blant sy'n naturiol chwilfrydig am ryw, i'w osgoi. Nid yw'r rhan fwyaf o pornograffi rhyngrwyd heddiw yn modelu dibyniaeth ac ymddiriedaeth, ond yn hytrach gorfodaeth, trais a rhyw anniogel. Nid yw plant yn dysgu'r hyn sydd ei angen arnynt ar gyfer datblygiad iach, cariadus, rhywiol.

Pan fydd dynion, a menywod sy'n gynyddol, yn dysgu sut y gall porn gormodol a masturbation achosi newidiadau i strwythur a swyddogaeth yr ymennydd, maent yn aml yn barod i arbrofi gyda roi'r gorau iddi. Rydyn ni'n adrodd straeon gan filoedd o bobl sydd wedi ceisio rhoi'r gorau iddi a phrofi'r amrywiaeth o fanteision meddyliol a chorfforol o ganlyniad. Gweler y dyn ifanc hwnstori. Rydym hefyd yn ysgrifennu am yr ymchwil diweddaraf ar y pwnc hwn.

Mae bodau dynol yn rhan o'r 2-3% o famaliaid bondio pâr sy'n gallu cyfuno am oes. ymchwil yn dangos y gall dibyniaeth ymyrryd â'r strwythurau ymennydd sy'n bondio pâr hynny gan ei gwneud yn anoddach dod o hyd i a chynnal cariad hirdymor, rhywiol gyda phartner go iawn. Nid ydym am wahardd porn, ond yn hytrach helpu pobl i wneud dewisiadau 'gwybodus' ynglŷn â'i ddefnydd er mwyn gwella eu siawns o fwynhau perthnasau cariadus llwyddiannus. Dyma a hunan asesiad ymarfer corff. Mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn ei wneud peidio â chynnig therapi na darparu cyngor cyfreithiol ond rydym yn cyfeirio llwybrau at adferiad ar gyfer dynion a menywod y mae eu defnydd wedi dod yn broblem.

Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r materion a grybwyllir yma.

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn bartneriaid â:
RCGP_Accreditation Mark_ 2012_EPS_new

Sefydliad Gwobrwyo Cronfa Loteri FawrHet pornobrein Gary Wilson Boom//covenanteyes.sjv.io/c/1357010/398882/5624Sefydliad Gwobrwyo Enillydd Gwobr UnLtd

Print Friendly, PDF ac E-bost