help porn i bobl ifanc

Adnoddau ar gyfer pobl ifanc

Ydy, mae'n hollol naturiol i bobl ifanc fod yn chwilfrydig am ryw, yn enwedig yn ystod ac ar ôl y glasoed, ond nid yw'r math o ryw sy'n ymddangos mewn pornograffi ar-lein wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch gwir hunaniaeth rywiol neu ddysgu am berthnasoedd rhywiol cariadus. Yn lle ei bwrpas yw ennyn emosiynau mor gryf ynoch chi fel eich bod chi am ddal ati am fwy.

Mae pornograffi rhyngrwyd yn ddiwydiant masnachol sy'n werth biliynau o bunnoedd. Mae'n bodoli i werthu hysbysebion i chi a chasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi y gellir ei gwerthu i gwmnïau eraill er elw. Nid oes y fath beth â gwefan porn am ddim. Mae yna risgiau i'ch iechyd meddwl a chorfforol, datblygu perthynas, cyrhaeddiad yn yr ysgol ac i gymryd rhan mewn troseddu.

Y rheswm bod deunydd cyffroi rhywiol wedi'i gyfyngu i blant, unrhyw un o dan 18 oed, yw nid difetha'ch hwyl, ond amddiffyn eich ymennydd ar adeg dyngedfennol o'ch datblygiad rhywiol. Nid yw'r ffaith eich bod yn cael mynediad hawdd at bornograffi trwy'r rhyngrwyd yn golygu ei fod yn ddiniwed neu'n ddefnyddiol.

Wedi gwirioni ar porn

Sut brofiad yw bod yn un o'r nifer o bobl ifanc sydd wedi gwirioni ar porn? Sut i ddianc rhag porn? Dyma ychydig o gyngor gan gaethion sy'n adfer Gabe Deem a Jace Downey.

Mae Gabe Deem yn siarad am ei ddefnydd o porn a sut y canfu fod ganddo broblem ag ef (1.06)

Mae Gabe yn ein tywys trwy ei stori adferiad (1.15)

Jace downey mewn sgwrs â Mary Sharpe. Taith Jace i gaethiwed porn a gwaethygu (2.02)

Effeithiau meddyliol porn

Mae effeithiau meddyliol pornograffi yn arbennig o ddifrifol pan ydych yn eich arddegau. Gallant effeithio arnoch chi am flynyddoedd i ddod. Heddiw yw'r diwrnod gorau i ddysgu mwy a chychwyn ar daith i wella'ch bywyd heb porn!

Print Friendly, PDF ac E-bost