Plant sy'n gwylio gliniaduron

Adnoddau ar gyfer plant dan 12 oed

Mae'r adnoddau ar y dudalen hon yn addas o dan 12 oed. Maent yn canolbwyntio ar helpu bechgyn, ond efallai y bydd merched yn eu cael yn ddefnyddiol.

Ydy, mae'n hollol naturiol i fod yn chwilfrydig am ryw, yn enwedig yn ystod ac ar ôl y glasoed. Fodd bynnag, nid yw'r math o ryw sy'n ymddangos mewn pornograffi ar-lein wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch gwir hunaniaeth rywiol. Nid yw'n eich helpu i ddysgu am berthnasoedd rhywiol cariadus, chwaith. Yn lle ei bwrpas yw ennyn emosiynau mor gryf ynoch chi fel eich bod chi am ddal ati am fwy.

Mae pornograffi rhyngrwyd yn ddiwydiant masnachol sy'n werth biliynau o bunnoedd. Mae'n bodoli i werthu hysbysebion i chi a chasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi. Yna gwerthir y wybodaeth hon i gwmnïau eraill am elw. Nid oes y fath beth â gwefan porn am ddim. Mae yna risgiau i'ch iechyd meddwl a chorfforol a'ch datblygiad perthynas. Gall pornograffi niweidio cyrhaeddiad yn yr ysgol ac arwain at ymwneud â throseddu.

Y rheswm bod deunydd cyffroi rhywiol wedi'i gyfyngu i blant, unrhyw un o dan 18 oed, yw nid difetha'ch hwyl, ond amddiffyn eich ymennydd ar adeg dyngedfennol o'ch datblygiad rhywiol. Nid yw'r ffaith eich bod yn cael mynediad hawdd at bornograffi trwy'r rhyngrwyd yn golygu ei fod yn ddiniwed neu'n ddefnyddiol.

Mae deddfwriaeth newydd ar Niwed Ar-lein yn cael ei thrafod ar hyn o bryd gan Senedd y DU.

Adnoddau

“Pethau nad oeddech chi'n eu Gwybod am Porn” ei ddatblygu gyda chymorth tad sy'n dysgu gwyddoniaeth. Mae'n helpu plant, rhieni ac athrawon i ddod yn wybodus am effeithiau negyddol posibl defnyddio pornograffi. Yn wyddonol ac yn ddigrefydd, mae “Pethau Na Wyddoch Chi Am Porn” yn disgrifio rhai o'r peryglon posibl o ddefnyddio porn mewn termau syml, hawdd eu deall. Mae'n tynnu paralel rhwng bwyd sothach a porn, ac yn esbonio pam mae gan y gweithgareddau hyn y potensial i “hyfforddi” yr ymennydd, a dod yn arferion afiach. Mae hyn yn caniatáu i bobl ifanc wneud dewisiadau mwy gwybodus am yr holl sylweddau a gweithgareddau a allai fod yn gaethiwus.

“Pethau nad oeddech chi'n eu Gwybod am Porn” yn gyfres tair rhan ac ar gael ar YouTube.

Rhan 1 (9.24)Pethau nad oeddech chi'n eu gwybod am porn Rhan 3 Rhan 2 (9.49)Pethau nad oeddech chi'n eu gwybod am porn Rhan 2Rhan 3 (7.29)
Pethau nad oeddech chi'n eu gwybod am porn Rhan 1

Print Friendly, PDF ac E-bost