Defnydd anghynaliadwy o fideo ar-lein

Mae Porn yn gyrru newid yn yr hinsawdd

adminaccount888 Newyddion Diweddaraf

Mae Porn yn gyrru newid yn yr hinsawdd. Mae pornograffi gwylio byd-eang yn cyfrif am 0.2% o'r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr. Efallai na fydd hynny'n swnio fel llawer, ond mae hyn yn hafal i 80 tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn, neu gymaint ag a gaiff ei ollwng gan holl aelwydydd Ffrainc.

Ym mis Gorffennaf 2019, arweinydd tîm gan Maxime Efoui-Hess yn Aberystwyth Y Prosiect Shift ym Mharis cyhoeddodd yr adroddiad mawr cyntaf yn edrych ar y defnydd o ynni fideo ar-lein. Gwnaethant astudiaeth achos fanwl o'r trydan a ddefnyddiwyd i gyflwyno fideos pornograffig i ddefnyddwyr.

Felly, beth ddaethant o hyd iddo?

Mae fideos pornograffig ar-lein yn cynrychioli 27% o'r fideos ar-lein, 16% o gyfanswm llif y data a 5% o gyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr oherwydd technoleg ddigidol.

Mae gwylio pornograffi yn gyfrannwr sylweddol, mesuradwy i newid yn yr hinsawdd. Felly nawr gallwn feddwl yn fwy gofalus am y cwestiwn…. “Ydy gwylio porn yn werth yr ymdrech?”

Mae'r fideo hwn yn crynhoi ateb y Prosiect Shift… Mae'r fideo hwn, sydd ei hun yn allyrru nwyon tŷ gwydr (ar gyfartaledd ychydig yn llai na gram 10 o CO2 fesul gwyliadwriaeth), wedi'i fwriadu ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol. Ei nod yw sicrhau bod effaith amgylcheddol technoleg ddigidol yn weladwy, tra'i bod yn anweladwy o ddydd i ddydd. Mae'r fideo hefyd yn amlygu canlyniadau defnydd digidol ar newid yn yr hinsawdd a disbyddu adnoddau.

Achos ymarferol: pornograffi

Mae porn yn gyrru newid yn yr hinsawdd! Wel, ydy e? Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar farn prosiect Shift o'r darlun mawr.

Mae gwylio fideo ar-lein yn cynrychioli 60% o draffig data'r byd. Yn ystod 2018 cynhyrchodd fwy na 300 Mt o CO2. Er enghraifft, mae hynny'n ôl-troed carbon sy'n debyg i allyriadau blynyddol Sbaen.

Y prosiect sifft
Casgliad

Mae'r Prosiect Shift wedi dangos bod cymaint o bobl yn gwylio fideos pornograffig eu bod yn cael effaith wirioneddol ar ein planed, gan gyfrannu at newid yn yr hinsawdd.

Dadansoddiad newydd o fodelau'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd mae risgiau'r lefelau cynhesu byd-eang presennol yn golygu y gallai lefelau'r môr godi hyd at 2 metr erbyn y flwyddyn 2100. Gallai hyn ddisodli hyd at 187 o bobl a llifogydd llawer o ardaloedd arfordirol.

Mae Porn yn gyrru newid yn yr hinsawdd. Mae'r cyfraniad yn real. Mae'n risg na wnaeth neb sylweddoli ein bod yn cymryd.

Os ydych am ddarllen mwy am astudiaeth achos pornograffi Prosiect Shift, gweler ein gwefan tudalen we lawn.

Print Friendly, PDF ac E-bost

Rhannwch yr erthygl hon