Penaethiaid Sylfaenol Gwobrwyo Ffioedd

Taflenni

Mae'r dudalen hon yn darparu mynediad i'r daflen Sefydliad Gwobrwyo yn nodi'r hyn a wnawn. Cyhoeddwyd y fersiwn hon ym mis Gorffennaf 2017.

Yn The Reward Foundation rydym yn darparu gwybodaeth wyddonol annibynnol hawdd ei deall i bawb am gariad, rhyw a'r Rhyngrwyd. Defnyddiwch a rhannwch ein taflen, ond cydnabyddwch ni fel ei ffynhonnell. Rydym yn defnyddio trwydded Creative Commons CC-BY-ND.

cc-by-nd

 

Mae'r drwydded hon yn caniatáu ar gyfer ailddosbarthu, masnachol ac anfasnachol, cyhyd â'i fod yn cael ei basio ymlaen yn ddigyfnewid ac yn gyfan gwbl, gyda chredyd i'r The Reward Foundation. I weld y weithred drwydded, cliciwch yma. I weld y cod cyfreithiol, cliciwch yma.

Lawrlwythwch y Taflen

Cliciwch ar y ddolen hon i'w lawrlwytho Taflen y Sefydliad Gwobrwyo…

Print Friendly, PDF ac E-bost