Hwngari

Hwngari y sylfaen wobr

Nid oes deddfwriaeth dilysu oedran benodol ar gyfer gwefannau pornograffig yn Hwngari. Nid yw ein gohebydd o Hwngari wedi clywed am unrhyw fwriad gan y llywodraeth i basio deddfau newydd yn y maes hwn.

Mewn theori, gallai deunydd pornograffig gael ei reoleiddio o dan y deddfau Hwngari presennol. Maent yn ymdrin ag addasrwydd deunydd i blant. Dylai unrhyw beth na ddylai pobl o dan 18 oed ei weld - fel lluniau o ddamwain ofnadwy neu ddelweddau rhywiol eglur - ddod â rhybudd yn dweud “mae hyn yn fodlon i oedolion. Ydych chi'n oedolyn ai peidio? ” A gallwch chi wasgu'r botwm 'ie' fel y gallwch chi fynd i'r cynnwys. Os na, nid oes gennych fynediad. Fodd bynnag, mae gorfodaeth o'r math hwn o reolaeth mynediad yn fach iawn.

Yn dal i fod, yn Hwngari mae dilysu oedran ar gyfer gamblo. Cyn y gall chwaraewr ymuno, rhaid i'r gwesteiwr adnabod yr unigolyn a chofrestru ei fanylion mewn cronfa ddata. Rhaid profi oedran gyda cherdyn adnabod neu ddogfen swyddogol arall. Os na ellir gwirio oedran, neu os yw'r person o dan 18 oed, rhaid ei atal rhag gamblo.

Deddfau rhywiol

Yn Hwngari, mabwysiadwyd deddf seneddol eleni i atal deunydd cyfunrywiol a thrawsryweddol rhag cael ei ddangos a siarad amdano yn y cyfryngau cyhoeddus neu addysg, lle gallai pobl dan 18 oed gael mynediad iddo. Fe wnaeth llywodraeth Hwngari hefyd basio deddfwriaeth yn gosod dedfrydau trymach ar gyfer pedoffiliaid. Fe wnaethant hefyd sefydlu cofrestr troseddwyr rhyw. Cafodd y newidiadau hyn gryn wrthwynebiad gan y cyhoedd. Ar hyn o bryd nid yw'n ymddangos bod y llywodraeth yn barod i ymestyn deddfau rhywiol ymhellach. Bydd etholiadau ym mis Ebrill 2022.

Gwobrwyo Sefydliad yn Hwngari

Mae llyfr ein diweddar gydweithiwr, Your Brain on Porn gan Gary Wilson, ar gael yn Hwngareg. Cyflwynodd y Sefydliad Gwobrwyo mewn cynhadledd ryngwladol yn Budapest a gynhaliwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder a NGO ERGO ddechrau mis Rhagfyr 2018.