Gabe Deem ar ddiffyg erectile

dysfunctions rhywiol

adminaccount888 Iechyd, Newyddion Diweddaraf

Mae hon yn swydd blog gwadd am ddiffygion rhywiol yn seiliedig ar waith ein cydweithiwr, Gabe Deem, sylfaenydd Reboot Nation. Mae cynnydd a chynnydd ED A nifer cynyddol o wrolegwyr a seiciatryddion yn poeni am ...

Eich Brain ar Porn

Eich Brain ar Porn

adminaccount888 Iechyd, Newyddion Diweddaraf, Adnoddau

Newyddion gwych! Mae'r rhifyn diweddaraf o Your Brain on Porn - Pornography Rhyngrwyd a'r Gwyddoniaeth Ddibyniaeth sy'n dod i'r amlwg wedi cyrraedd, wedi'i ddiweddaru a'i ddiwygio er mwyn ei gwneud yn hyd yn oed yn fwy hygyrch i ddarllenwyr. Os oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn beth ...

Logo Sefydliad Iechyd y Byd

Cyhoeddwyd ICD-11

adminaccount888 Iechyd, Newyddion Diweddaraf

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn falch o ddweud bod Sefydliad Iechyd y Byd wedi cydnabod categori newydd o anhwylder iechyd meddwl yn swyddogol i'r rhai sy'n dioddef o ymddygiad rhywiol problemus. Mae'n derm ymbarél o'r enw "anhwylder ymddygiad rhywiol gorfodol" (CSBD) yn ...