sexwordcloud

Mae TRF yn Datblygu Adnoddau

Mae'r Reward Foundation yn darparu'r adnoddau diweddaraf i chi i'ch helpu chi i'ch tywys trwy'r niwed posibl o wylio pornograffi rhyngrwyd. Yn yr adran hon fe welwch lawer o eitemau diddorol. Rydym wedi dechrau datblygu ein deunyddiau ein hunain ac rydym yn falch o allu cynnig adolygiadau o lyfrau, fideos am wyddoniaeth porn, recordiadau myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar a llawer o ymchwil newydd. Rydym hefyd yn darparu cyngor ar sut i gael mynediad i'r papurau gwyddonol gwreiddiol.

Er bod pobl yn cael eu gyrru'n bennaf gan emosiwn, nid yw technoleg. Mae'n seiliedig ar resymeg pur, wedi'i adeiladu gydag algorithmau a gynlluniwyd i ddal a chadw ein sylw. Mae'r rhyngrwyd yn ddull dylanwad uniongyrchol ac mae ganddo effaith bosibl ar siapio gwerthoedd diwylliannol na hyd yn oed y teulu. Mae deall ei heffeithiau yn hanfodol i'n lles, yn enwedig i'n cenedlaethau sydd i ddod. I ymateb i'r syniad hwn, rydym wedi bod yn gwrando ar yr hyn y mae pobl am wybod am gariad, rhyw, perthnasoedd a phornograffi ar y we. Ers canol-2014, mae ein gwaith gyda phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol yn y maes addysg ryw wedi canfod lefelau uchel o anfodlonrwydd ynghylch ansawdd, perthnasedd ac effeithiolrwydd yr adnoddau addysgu presennol. Mae TRF yn datblygu adnoddau i helpu i unioni'r anghydbwysedd hwn.

Mae cynrychiolwyr o'r Reward Foundation bellach wedi siarad mewn mwy na dau ddwsin o ddigwyddiadau cyhoeddus ledled y DU. Rydym hefyd wedi annerch cynulleidfaoedd proffesiynol yn UDA, yr Almaen, Twrci a Croatia.

Rydym wedi siarad â Ffurflenni cyfan o fechgyn a merched mewn ysgolion, yn ogystal â gweithio gyda hwy mewn grwpiau bach ac yn unigol. Arweiniodd hyn inni ddefnyddio techneg Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Ddynod i gyd-ddatblygu adnoddau a allai fynd i'r afael â gwendidau deunyddiau cyfredol.

Dros y flwyddyn nesaf mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn gobeithio cynhyrchu cynlluniau gwersi i'w defnyddio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Dyma rai o'n hadnoddau cyfredol ...

Mindfulness Lleihau Straen

Sut i Fynediad i Ymchwil

Ymchwil TRF

Ymchwil Cyhoeddedig

Fideos a Argymhellir

Llyfrau a Argymhellir

Cynadleddau a Digwyddiadau

Ymatebion i'r Ymgynghoriad

Polisi Preifatrwydd

Polisi Cwcis

Ymwadiad cyfreithiol

Ymwadiad meddygol

Print Friendly, PDF ac E-bost