Mae pornograffi yn effeithio ar iechyd

Mater o Fyw a Marwolaeth?

adminaccount888 Newyddion Diweddaraf

Mae gan bron bob plentyn ffonau smart yn awr ac o oedran iau cynyddol hefyd. Yn 2012 roedd canran 16-19 oed gyda dyfeisiau rhyngrwyd symudol yn 60% - gan 2016 roedd wedi codi i dros 90%. Maent yn pwyso eu gofalwyr nes eu gwisgo i lawr, maent yn ogof i mewn. Mae plant yn mireinio celf eiriolaeth trwy bledio eu bod yn cael eu "gadael ar ôl" neu deimlo "yr un peth allan" os na allant ddangos ffon smart newydd. Mae'n ddealladwy bod llawer o rieni prysur yn cymryd y llinell o wrthwynebiad lleiaf. Mae llawer hefyd yn gobeithio wrth gwrs y bydd ysgolion yn delio â dysgu'r gwersi angenrheidiol ac y bydd y llywodraeth rywsut yn rheoleiddio unrhyw broblemau posibl. Efallai y bydd y gobaith hwn yn cael ei gamddefnyddio.

Ymchwil ddiweddar a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Cyfrifiaduron mewn Ymddygiad Dynol yn dangos bod pobl ifanc yn eu harddegau yn profi symptomau sy'n dynwared straen ôl-drawmatig os ydynt yn cael eu hamddifadu o'u ffonau smart am hyd yn oed amser byr. Mae hyn yn gylch chwilfrydig a ddechreuwyd gan yr ymennydd i'n gorfodi i ailadrodd ymddygiad yr ydym wedi ei ystyried yn anymwybodol yn werthfawr ar gyfer ein goroesi. Ydyn, mae'n teimlo bod ein goroesiad corfforol mewn bygythiad. Wrth gwrs, nid yw'n wir, ond mae'r brys i ailadrodd yr ymddygiad hwnnw yn cael ei yrru gan neurochemicals sy'n ein cymell i weithredu. Yr un gynradd yw dopamin.

Nid yw'r ymennydd yn gwybod beth yw pornograffi, cyfryngau cymdeithasol neu hapchwarae. Mae'n ymateb yn unig i lefelau ysgogiad sy'n ein gyrru i wobrwyon sy'n ymddangos i hyrwyddo goroesi neu atal ymddygiad sy'n achosi poen. Mae llawer o weithgareddau pleserus a sylweddau yn herwgipio sy'n gwobrwyo system yn yr ymennydd. Dyma pam y gall alcohol, gamblo, gemau fideo, bwyd sothach, cyffuriau a phornograffi rhyngrwyd ein cadw'n ôl yn ôl am fwy.

Wrth gwrs, os byddwn yn cadw at ymddygiad ymddygiadol a sylweddau pleserus, mae'r ymennydd yn addasu i flaenoriaethu'r manteision hynny i wahardd ymddygiadau eraill a allai mewn gwirionedd fod yn fwy pwysig o ran lles a goroesiad hirdymor. Er enghraifft, rydym yn dechrau gwerthfawrogi gwylio fideos pornograffi dros wneud ein gwaith cartref neu ddysgu celf greadigol perthnasoedd go iawn.

Dim ond drwy ddod yn ymwybodol o anawsterau corfforol cynnes a allwn ni ddechrau arbrofi gyda strategaethau eraill i'n helpu ni i osgoi ymddygiadau y gallwn ni eu blino'n ddiweddarach. Gall dieters benderfynu ymlaen llaw er enghraifft, er mwyn osgoi sefyll wrth ochr y bwrdd bwffe mewn parti. Gall yfedwyr osgoi'r eiliad alcohol yn yr archfarchnad leol. Yn ogystal, gall y rheiny sy'n ceisio osgoi ymateb i hysbysiadau ar y ffôn neu ganiatâd seiren o safleoedd pornograffi ac ystafelloedd sgwrsio er mwyn cynllunio osgoi gweithredu a thrwy hynny greu ymatebion ac arferion newydd.

Print Friendly, PDF ac E-bost

Rhannwch yr erthygl hon