Wcráin

Wcráin y sylfaen wobr

Yn yr Wcráin nid yw'r llywodraeth eto wedi ymrwymo i unrhyw fath o ddilysu oedran i gyfyngu mynediad i bornograffi.

Cyflawniad mwyaf yr Wcrain yw eu bod wedi troseddoli storio a gwylio deunyddiau cam-drin plant yn rhywiol gan ddefnyddwyr gwe yn yr Wcráin, yn ogystal â meithrin perthynas amhriodol ar ddechrau 2021. Maent yn gweithredu a system ar gyfer tynnu i lawr deunydd cam-drin plant yn rhywiol mewn cydweithrediad â'r Internet Watch Foundation.

Yn ogystal, yn gynnar yn 2021, cyhoeddodd Comisiynydd Llywydd yr Wcráin dros Hawliau Plant ganlyniadau ymchwil leol i ddefnydd pornograffi rhyngrwyd gan blant.

40%

o blant wedi gweld cynnwys pornograffig am y tro cyntaf rhwng 8 a 10 oed.

  • Cyrhaeddodd tua ¾ o blant gynnwys pornograffig trwy'r hysbysebion ar y gwefannau
  • Gwelodd ychydig dros hanner pornograffi ar rwydweithiau cymdeithasol, ac roedd 20% yn ei weld mewn gemau ar-lein.

Mae'r llyfr cyntaf a ysgrifennwyd i gefnogi rhieni yn darparu diogelwch ar-lein i blant Wcrain newydd gael ei gyhoeddi.

 

Lluniau ar y Rhyngrwyd

Mae adroddiadau #Stop_Sexting Mae'r Prosiect Addysgol yn gweithio'n dda. Ymhlith yr offer maen nhw'n eu cynnig mae stori dylwyth teg bersonol i blant cyn-ysgol, gemau i blant 6-9 yo a 9-12 yo a thrafodaeth ryngweithiol ar gyfer pobl ifanc.

Y neges allweddol yn y mentrau addysgol hyn yw bod mynediad plant i bornograffi yn niweidiol i'w hiechyd seicolegol. Mae rhieni'n cytuno â hyn ac yn dechrau dysgu sut i roi rheolaethau rhieni ar waith.