Brain Sylfaenol

BASICAU BRAIN

Os mai ni'n unig y cawsom ein geni gyda llawlyfr cyfarwyddyd ar yr hyn sy'n ein gwneud ni'n ticio! Y newyddion da yw hi, byth yn rhy hwyr i ddysgu. Mae'n fater cymhleth, ond fel car, nid oes raid i ni wybod popeth am yr injan i ddysgu sut i'w yrru yn ddiogel.

Nid yw pornograffi rhyngrwyd fel porn y gorffennol. Mae'n effeithio ar yr ymennydd mewn ffordd llawer mwy ffyrnig. Mae'r ddau fideo byr cyntaf yn esbonio sut. Maent yn cymryd euogrwydd o'r mater trwy esbonio sut y mae'r ymennydd, yn enwedig yr ymennydd, yn tueddu i ddenu'r adloniant hynod ysgogol hwn sy'n treiddio trwy ein hamgylchedd a'n diwylliant.

Mae'r sgwrs TED munud 4 hwn o'r enw "The Demise of Guys”Gan athro Stanford Philip Zimbardo yn edrych ar gaethiwed cyffrous.

"Yr Arbrawf Porn MawrSgwrs TEDx 16 munud yw cyn-athro gwyddoniaeth Gary Wilson, sy'n ateb yr her a osodwyd gan Zimbardo. Mae wedi cael ei weld fwy na 11.7 miliwn o weithiau ar YouTube ac wedi ei gyfieithu i 18 iaith.

Mae Gary wedi diweddaru sgwrs TEDx mewn cyflwyniad hirach (1 awr 10 munud) o'r enw “Eich Brain on Porn - Sut mae Porn Rhyngrwyd yn Effeithio Eich Brain“. I'r rhai sy'n well ganddynt lyfr gafaelgar ac addysgiadol gweler llyfr Gary Eich Brain on Porn: Pornography Rhyngrwyd a'r Gwyddoniaeth Ddibyniaeth Ddyfodol ar gael mewn clawr meddal, ar sain neu ar Kindle. Mae'r rhifyn diweddaraf yn cynnwys adran ar Ddosbarthiad Rhyngwladol Clefydau Sefydliad Iechyd y Byd (ICD-11) sydd newydd ei ddiwygio sy'n darparu ar gyfer diagnosis newydd o 'Anhwylder Ymddygiad Rhywiol Gorfodol' am y tro cyntaf erioed.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng pleser a hapusrwydd a pham ei fod yn bwysig? Gwyliwch y fideo rhagorol hwn o'r enw “Hacio Meddwl America: y Gwyddoniaeth y tu ôl i Gynnwys Corfforaethol ein Cyrff a'n Brain”Gan niwroendocrinolegydd Dr Robert Lustig i ddarganfod pam. (32 munud 42 eiliad)

Yn yr adran 'hanfodion ymennydd' hon mae'r Reward Foundation yn mynd â chi ar daith o amgylch yr ymennydd dynol. Mae'r ymennydd wedi esblygu i'n helpu ni yn goroesi ac yn ffynnu. Gan bwyso tua 1.3kg (bron i 3 pwys), dim ond 2% o bwysau'r corff yw'r ymennydd dynol, ond mae'n defnyddio tua 20% o'i egni.

Er mwyn deall sut mae'r ymennydd wedi esblygu i weithredu'n gyffredinol, gweler y datblygiad esblygiadol yr ymennydd. Nesaf fe welwn sut mae'r rhannau'n gweithio gyda'i gilydd trwy archwilio egwyddorion neuroplasticity, dyna sut yr ydym yn dysgu ac yn dadfeddiannu arferion gan gynnwys datblygu dibyniaeth. Byddwn hefyd yn edrych ar sut mae'r ymennydd yn cyfathrebu atyniad, cariad a rhyw trwy'i phrif neurochemicals. Er mwyn deall pam ein bod yn cael ein gyrru tuag at y gwobrau hyn, mae'n hanfodol gwybod am y gwobrwyo system. Pam mae oedran euraidd y glasoed mor gythryblus, yn hwyl ac yn ddryslyd? Darganfyddwch fwy am y ymennydd y glasoed.

Nid yw'r Sefydliad Gwobrwyo yn cynnig therapi.

Print Friendly, PDF ac E-bost