Effaith porn?

Prawf Perfformiad Rhywiol i Ddynion

Ydych chi neu rywun sy'n agos atoch chi'n cael problem gyda porn? Mae'r adran hon yn cynnig prawf perfformiad rhywiol syml. Gall helpu dynion i nodi a yw porn rhyngrwyd yn elfen bwysig o unrhyw broblemau perfformiad rhywiol y gallent fod yn eu cael.

Prawf perfformiad dynion

Mae hwn yn brawf syml i wneud dyn i weld a yw porn yn gysylltiedig â phroblem perfformiad rhywiol. Fe'i datblygwyd gan Gary Wilson i helpu dynion i ddarganfod a yw eu perfformiad rhywiol cyson yn gysylltiedig â defnydd porn neu geifr yn hytrach na phryder perfformiad.

1. Yn gyntaf, gwelwch uroleg da ac anwybyddwch unrhyw annormaledd meddygol.

2. Nesaf, ar un achlysur mastyrbio i'ch hoff porn (neu dychmygwch sut oedd hi os ydych chi wedi tyngu llw).

3. Yna, ar achlysur arall masturbate heb unrhyw porn a heb ffantasizing am porn.

Cymharwch ansawdd eich codiadau a'r amser a gymerodd hi i ben (os gallwch chi ddod i ben). Ni ddylai dyn ifanc iach gael unrhyw drafferth i gael codiad llawn a masturbating i orgasm heb porn neu ffantasi porn.

Os oes gennych godiad cryf yn #2, ond mae dysfunction erectile yn #3, yna mae'n debyg y bydd gennych Ddiffyg Erectile Dwysog (PIED). Mae angen i chi roi'r gorau i ddefnyddio porn rhyngrwyd. Y Sefydliad Gwobrwyo model adfer tair cam argymhellir.

Os yw #3 yn gryf ac yn gadarn, ond mae gennych drafferth gyda phartner go iawn, yna mae'n debyg y bydd gennych ED sy'n gysylltiedig â phryder.

Os oes gennych broblemau yn ystod y ddau #2 a #3, efallai y bydd gennych ED blaengar sy'n cael ei ysgogi gan y Porn neu broblem is-y-belt y bydd angen cymorth meddygol arnoch.

Nid yw'r Sefydliad Gwobrwyo yn cynnig therapi.