Pryd y mae dibyniaeth porn yn dechrau?

Mae Gary Wilson yn gofyn y cwestiwn amlwg am gaeth i porn: “Faint yw gormod?” ar y yourbrainonporn.com gwefan. Mae'n nodi bod y cwestiwn hwn yn rhagdybio bod effeithiau porn yn ddeuaidd. Hynny yw, nid oes gennych unrhyw broblem, neu rydych chi'n gaeth i porn. Fodd bynnag, mae newidiadau ymennydd a achosir gan porn yn digwydd ar sbectrwm. Ni ellir eu dosbarthu fel du a gwyn yn unig. Nid dim ond naill ai / neu. Mae gofyn ble mae un yn croesi'r llinell yn anwybyddu egwyddor niwroplastigedd. Mae'r ymennydd bob amser yn dysgu, yn newid ac yn addasu mewn ymateb i'r amgylchedd.

Ysgogiad supernormal

Mae astudiaethau'n datgelu y gall hyd yn oed ychydig o ysgogiad supernormal newid yr ymennydd yn gyflym a newid ymddygiad.

Er enghraifft, dim ond 5 o ddiwrnodau a gymerodd i cymell sensitifrwydd amlwg i gemau fideo mewn oedolion ifanc iach. Nid oedd y gamers yn gaeth, ond roedd gweithgaredd ymennydd uchel yn cyd-fynd â'u chwant goddrychol i'w chwarae. Mewn un arall arbrofi, roedd bron pob un o'r llygod mawr a gafodd fynediad anghyfyngedig i “fwyd caffeteria” yn gordewdra. Dim ond ychydig ddyddiau a gymerodd i gorging ar fwyd sothach i dderbynyddion dopamin y llygod mawr ddirywio. Fe wnaeth hyn leihau eu boddhad o fwyta. Fe wnaeth llai o foddhad yrru'r llygod mawr i oryfed hyd yn oed yn fwy.

Fel ar gyfer porn Rhyngrwyd, mae hyn Astudiaeth Almaeneg gan y Sefydliad Max Planck mawreddog yn edrych ar ddynion oedd yn gymedrol o ddefnyddwyr porn. Canfuwyd newidiadau ymennydd sy'n gysylltiedig â chaethiwed difrifol. Po fwyaf y porn maent yn ei fwyta, y cysylltedd llai gweithredol oedd rhwng rhannau meddwl ac emosiynol yr ymennydd. Ar yr un pryd, roedd llai o ysgogiad ymennydd i'r porn, po fwyaf y porn y maen nhw'n ei fwyta. Mae hon yn arwydd glasurol o anhwylder pan fydd person yn cael ei ddefnyddio i lefel benodol o symbyliad. Dros amser mae angen mwy o ddeunydd syfrdanol neu ddiddorol arnynt i gael ei ysgogi.

An astudiaeth Eidaleg canfu bod 16% o bobl hŷn yn yr ysgol uwchradd a oedd yn bwyta porn mwy nag unwaith yr wythnos yn dioddef o awydd rhywiol annormal o isel. Cymharwch hynny i 0% o ddefnyddwyr nad ydynt yn pornog yn adrodd am awydd rhywiol isel.

Problemau heb ddibyniaeth

Y rhai sy'n cymryd i ffwrdd yw nad oes angen dibyniaeth ar gyfer newidiadau arwyddocaol i'r ymennydd neu effeithiau negyddol.

Yn syml, mae cyflyru rhywiol, sensitifrwydd, anhwylder a newidiadau i'r ymennydd sy'n gysylltiedig â dibyniaeth, yn digwydd ar sbectrwm. Sylwch hefyd fod ein hymennydd yn dysgu'n gyson ac yn addasu i'r amgylchedd. Mae porn Rhyngrwyd yn ysgogiad supernormal. Mae'n targedu'ch cylchedau rhywiol cynhenid, yn siapio'r ymennydd ac yn newid canfyddiad.

Os ydych chi eisiau archwilio ymchwil i gysylltiadau rhwng defnydd pornograffi a phryder cymdeithasol, cliciwch ar y botwm isod.

Nid yw'r Sefydliad Gwobrwyo yn cynnig therapi.

Llun gan Nik Shuliahin o unsplash