cariad, rhyw a'r Rhyngrwyd

Cariad, Rhyw a'r Rhyngrwyd

“Beth yw cariad?” Yw un o'r termau mwyaf poblogaidd ar y rhyngrwyd. Casgliad yr Astudiaeth Grant, arolwg ymchwil 75 mlynedd ym Mhrifysgol Harvard, oedd mai “hapusrwydd yw cariad”. Dangosodd mai perthnasoedd cynnes yw'r sylfaen orau ar gyfer iechyd, cyfoeth a bywyd hir. Mewn cyferbyniad, caethiwed, iselder ysbryd a niwrosis yw'r rhwystrau mwyaf i'r cyflwr mwyaf dymunol hwn. Mae deall y risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio porn rhyngrwyd yn bwysig os ydym am osgoi llithro i gaethiwed a dod o hyd i berthynas gariad foddhaol yn lle. Mae cael gafael ar gariad, rhyw a'r rhyngrwyd yn wirioneddol bwysig.

Yn yr adran hon, mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn edrych ar y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn rhyngweithio trwy gydol eu bywydau. Beth sy'n gwneud perthnasoedd yn gweithio? Sut allwch chi syrthio mewn cariad ac aros mewn cariad? Beth yw'r peryglon a allai eich taith i fyny?

Rydym yn canolbwyntio ar wyddoniaeth perthnasoedd llwyddiannus. Mewn rhai achosion, mae angen i chi edrych ar y fioleg sylfaenol a'r gwyddorau ymennydd ar ei chyfer i wneud synnwyr. Mae Effaith Coolidge yn arbennig o bwerus.

Beth yw cariad?

Cariad fel Bondio

Cyplau Pâr Bondio

Caru fel Dymun Rhywiol

Effaith Coolidge

Lleihau Gwedd Rhywiol

Rhyw a Porn

Rydym hefyd yn darparu ystod o Adnoddau i gefnogi eich dealltwriaeth o'r materion hyn.

Print Friendly, PDF ac E-bost