cariad, rhyw a'r Rhyngrwyd

Cariad, Rhyw a'r Rhyngrwyd

Beth yw cariad? "Yw un o'r termau mwyaf chwilio am mewn peiriannau chwilio. Casgliad yr Astudiaeth Grant, arolwg ymchwil 75 gydol oes ym Mhrifysgol Harvard, oedd bod "hapusrwydd yn gariad". Dangosodd mai perthnasau cynnes yw'r sail orau ar gyfer iechyd, cyfoeth a bywyd hir. Mewn cyferbyniad, mae dibyniaeth, iselder ysbryd a niwrosis yn rhwystrau mwyaf i'r wladwriaeth fwyaf dymunol hon. Mae deall y risgiau sy'n ymwneud â defnyddio porn rhyngrwyd yn bwysig os ydym am osgoi llithro'n ddibyniaeth a dod o hyd i berthynas gariad boddhaol yn lle hynny. Mae cael gafael ar gariad, rhyw a'r rhyngrwyd yn bwysig iawn.

Yn yr adran hon, mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn edrych ar y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn rhyngweithio trwy gydol eu bywydau. Beth sy'n gwneud perthnasoedd yn gweithio? Sut allwch chi syrthio mewn cariad ac aros mewn cariad? Beth yw'r peryglon a allai eich taith i fyny?

Rydym yn canolbwyntio ar wyddoniaeth perthnasoedd llwyddiannus. Mewn rhai achosion, mae angen i chi edrych ar y fioleg sylfaenol a'r gwyddorau ymennydd ar ei chyfer i wneud synnwyr. Mae Effaith Coolidge yn arbennig o bwerus.

Beth yw cariad?

Cariad fel Bondio

Cyplau Pâr Bondio

Caru fel Dymun Rhywiol

Effaith Coolidge

Lleihau Gwedd Rhywiol

Rhyw a Porn

Rydym hefyd yn darparu ystod o Adnoddau i gefnogi eich dealltwriaeth o'r materion hyn.

Print Friendly, PDF ac E-bost