Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’r Sefydliad Gwobrwyo – Cariad, Rhyw a’r Rhyngrwyd i gael gwybod am ein hymagwedd annibynnol, seiliedig ar dystiolaeth at addysg rhyw a pherthnasoedd.

Rydym wedi cael ein hachredu gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol i gynnal cyrsiau ar effaith pornograffi rhyngrwyd ar gamweithrediad rhywiol gan gynnwys iechyd meddwl a chorfforol. Bydd y fersiwn ar-lein newydd yn cael ei lansio cyn yr hydref. Mae gennym ni set o gynlluniau gwersi am ddim am secstio a phornograffi i athrawon. Gweler hefyd, ein canllaw rhad ac am ddim i rieni ar bornograffi rhyngrwyd i helpu gyda'r sgyrsiau anodd hynny.

Y Sefydliad Gwobrwyo,
Y Pot Melio,
15 Ffordd Calton,
Caeredin,
EH8 8DL
Deyrnas Unedig

Symudol: +44 (0) 7506 475 204

e-bost: cyswllt@rewardfoundation.org

  Eich Enw (* yn ofynnol)

  Eich E-bost (* yn ofynnol)

  Eich Neges


  Sut i ddod o hyd i ni

  Sefydliad Corfforedig Elusennol yr Alban SC044948

  cyswllt@rewardfoundation.org

   
  Print Friendly, PDF ac E-bost