Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'r Reward Foundation - Cariad, Rhyw a'r Rhyngrwyd i ddarganfod am ein dull annibynnol sy'n seiliedig ar niwrowyddoniaeth tuag at addysg rhyw a pherthynas.

Rydym wedi ein hachredu gan Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu i redeg gweithdai hyfforddi undydd ar effaith pornograffi rhyngrwyd ar iechyd meddwl a chorfforol. Cysylltwch â ni i gael manylion digwyddiadau agored a hyfforddiant mewnol. Mae'r gweithdai yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn effeithiau pornograffi ar ymddygiad. Rydyn ni newydd lansio set o gynlluniau gwersi ar gyfer athrawon a hefyd yn cynnal sgyrsiau mewn ysgolion. Mae gan yr elusen sesiynau gyda rhieni i'w helpu i'w harfogi i gael y sgwrs ysgafn honno am risgiau pornograffi gyda'u plant.

Y Sefydliad Gwobrwyo,
Y Pot Melio,
5 Rose Street,
Caeredin,
EH2 2PR
Deyrnas Unedig

Symudol: +44 (0) 7506 475 204

e-bost: cyswllt@rewardfoundation.org

  Eich Enw (* yn ofynnol)

  Eich E-bost (* yn ofynnol)

  Eich Neges


  Sut i ddod o hyd i ni

  Sefydliad Corfforedig Elusennol yr Alban SC044948 [/ x_text]

  cyswllt@rewardfoundation.org