nolan-live-mary-sharpe-carol-malone-and-stephen-nolan-19-oct-16-teledu

TRF ar deledu

Ers canol 2016 mae Prif Swyddog Gweithredol The Reward Foundation, Mary Sharpe, wedi bod yn ymddangos ar y teledu. Dyma rai ohonyn nhw.

The Nine ar BBC Scotland

Roedd y Reward Foundation wrth ei fodd gyda'r cyfle i drafod ei waith pan wahoddwyd Mary Sharpe i The Nine ar BBC Scotland TV. Yr eitem ddydd Iau 5th Roedd Rhagfyr 2019 yn ymwneud â'r cynnydd mewn tagu rhywiol a'i gysylltiad â phornograffi. Codwyd y mater ynghylch y ddeddfwriaeth Gwirio Oedran hefyd a llwyddodd Mary i gywiro'r wybodaeth anghywir a oedd yn cylchredeg ar y BBC ac yn y cyfryngau yn gyffredinol. Roedd disgwyl i'r ddeddfwriaeth Gwirio Oedran a gynhwysir yn Rhan 3 o Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017 ddigwydd eleni, ond mae wedi'i gohirio, heb ei gadael. Mewn gwirionedd, mae'r gweinidog Llywodraeth y DU sy'n cymryd rhan wedi cadarnhau'n ysgrifenedig y bydd yn cael ei gyfuno â'r Mesur Niwed Ar-lein, fel y bydd mynediad at bornograffi trwy wefannau masnachol a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn gyfyngedig i bobl dros 18.

Dechreuodd y segment gyda newyddiadurwr The Nine, Fiona Stalker, yn gofyn y cwestiwn A yw trais digroeso yn ystod rhyw yn cael ei “normaleiddio”? Daw yn sgil nifer o achosion troseddol proffil uchel sydd wedi clywed amddiffynfeydd o 'ryw arw wedi mynd yn anghywir'. Mae ymchwil diweddar hefyd yn dangos bod nifer cynyddol o ferched ifanc yn profi gweithredoedd trais diangen. A yw'n rhy syml beio pornograffi?

Stiwdio yn cynnal Rebecca Curran a Martin Geissler yna cyfwelodd Mary Sharpe, Cadeirydd The Reward Foundation a'r newyddiadurwr Jenny Constable, i archwilio'r mater cymhleth hwn. Mae'r fideo mewn dwy ran.

BBC Alba

Gwelodd cymuned Aeleg yr Alban ei rhaglen gyntaf yn ymroddedig i effaith pornograffi gyda'r awyriad ohoni fel rhan o'r gyfres An Sgrudaire (The Investigator) a ddangosir ar 21 Mawrth 2019.

Mae Ruairidh Alastair yn ôl gyda mwy o gwestiynau am faterion sy'n effeithio ar fywydau pobl ifanc, ac mae'n chwilio am atebion trwy siarad ag arbenigwyr, gwrando ar ein panelwyr ac ymchwilio trwy ddefnyddio ei ffôn symudol a'i wits.

Yn y bennod hon mae'n ymchwilio i ddibyniaeth pornograffi a pha niwed y gall ei achosi, mewn oes pan nad yw mynediad at porn erioed wedi bod yn haws gyda chysylltiadau rhyngrwyd cyflym a ffonau symudol. Y darn a ddangosir yw trafodaeth Ruairidh gyda Mary Sharpe o The Reward Foundation.

BBC Gogledd Iwerddon

Dychwelodd Mary Sharpe i'r teledu ymlaen Nolan Live yn BBC Gogledd Iwerddon ar 7fed Mawrth 2018. Trafododd effaith pornograffi ar iechyd meddwl a chorfforol plant gyda’r gwesteiwr Stephen Nolan gydag actifydd porn a chaethiwed porn sy’n gwella. 

Llinell lorweddol TRF PorfforYmddangosodd Mary Sharpe ar Nolan Live yn BBC Gogledd Iwerddon ar 19eg Hydref 2016. Bu’n trafod beth i’w ddysgu i blant mor ifanc â 10 oed gyda’r gwesteiwr Stephen Nolan a cholofnydd papur newydd Llundain, Carol Malone. Mae'r fideo mewn dwy ran, pob un tua 6 munud 40 eiliad.