Lleihau Gwedd Rhywiol

Lleihau Gwedd Rhywiol

Mae lleihau awydd rhywiol yn broblem wirioneddol mewn perthynas hirdymor. Mae'n deillio o gynhyrchu llai o ddopamin yn ystod ymweliadau rhywiol gyda'r un cymar. Ar yr un pryd, mae'r ymennydd yn lleihau ei nifer o dderbynyddion dopamin dros amser i brosesu effaith gwobr a achosir gan y person hwnnw. Dopamine yw'r neurochemical sy'n gyrru dymuniad a chymhelliant. Mae'n ffynnu ar newydd-wedd. Ar ôl i'r 'neurochemicals mis mêl' gael gwisgo, gallwn deimlo'n llai neu ddim archwaeth rhywiol neu awydd am ein partner. Efallai y byddwn yn canolbwyntio ar adeiladu gyrfa neu godi plant yn lle hynny. Nid yw'n golygu ein bod ni ddim yn teimlo cariad na'n bondio i'n cymar, dim ond bod yr awydd rhywiol yn llai nag yn y dyddiau cynnar, pennaf hynny o angerdd.

Gall y teimlad o ddiflastod gyrru rhai pobl i chwilio am gyfleoedd paru newydd gyda phartneriaid parod, rhithwir neu go iawn. Heddiw, mae darlunio pornograffi ar y rhyngrwyd yn diflannu mewn llawer o berthnasoedd. Effaith Coolidge yw'r rheswm pam mae pornograffi, ond pornograffi ar y rhyngrwyd yn arbennig, mor ddeniadol. Mae ffrwd cyson o ffrindiau nofel ac sy'n ymddangos yn barod ar gael i ni, ar swipe, cliciwch neu dapiwch. Heb yr Effaith Coolidge, ni fyddai yna porn rhyngrwyd. Ni all yr ymennydd ffiniol gyntefig ddweud y gwahaniaeth rhwng ffrindiau go iawn a fersiynau realiti rhithwir 2-dimensiwn ar sgrin.

Er mwyn helpu i ailgychwyn y sbardun, argymhellir cyfnewid arferion bondio yn fawr. Mae'r rhain yn arwyddion isymwybod i'r ymennydd limbig sy'n helpu i leddfu'r teimlad o wahanu neu anfodlonrwydd. Gweler y defnyddiol hwn erthygl am ragor o fanylion. Un o'r llyfrau gorau ar y farchnad sydd nid yn unig yn nodi'r niwrowyddoniaeth a seicoleg sy'n sail i'r ffenomen hon ond mae ganddi hefyd ganllaw cam wrth gam i'w wella, Saeth Gwenwyno Cwpanid - O Dod i Harmoni mewn Perthynas Rhywiol, gan Marnia Robinson. Pa un sydd i'w weld yma . Gwelwch hyn hefyd podcast am drosolwg cyflym o'r pwnc gyda'r awdur.

Print Friendly, PDF ac E-bost