Ymwadiad cyfreithiol

Dim cyngor

Y dudalen hon yw ymwadiad cyfreithiol y Sefydliad Gwobrwyo. Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am faterion cyfreithiol. Nid yw'r wybodaeth yn gyngor, ac ni ddylid ei drin fel y cyfryw.

Cyfyngu gwarantau

Darperir y wybodaeth gyfreithiol ar y wefan hon "fel y mae" heb unrhyw sylwadau neu warantau, mynegi neu ymhlyg. Nid yw'r Sefydliad Gwobrwyo yn gwneud unrhyw sylwadau neu warantau mewn perthynas â'r wybodaeth gyfreithiol ar y wefan hon.

Heb ragfarn i gyffredinolrwydd y paragraff uchod, nid yw'r Sefydliad Gwobrwyo yn gwarantu:

• bydd y wybodaeth gyfreithiol ar y wefan hon ar gael yn gyson, neu ar gael o gwbl; neu
• mae'r wybodaeth gyfreithiol ar y wefan hon yn gyflawn, yn wir, yn gywir, yn gyfoes, neu'n anarweiniol.

Cymorth proffesiynol

Ni ddylech ddibynnu ar y wybodaeth ar y wefan hon fel dewis arall i gyngor cyfreithiol gan eich Cyfreithiwr, Eiriolwr, Bargyfreithiwr, Atwrnai neu ddarparwr gwasanaethau cyfreithiol proffesiynol arall.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol ynghylch unrhyw fater cyfreithiol dylech gysylltu â'ch Cyfreithiwr, Eiriolwr, Bargyfreithiwr, Atwrnai neu ddarparwr gwasanaethau cyfreithiol proffesiynol arall.

Ni ddylech oedi cyn ceisio cyngor cyfreithiol, anwybyddu cyngor cyfreithiol, neu gychwyn neu derfynu unrhyw gamau cyfreithiol oherwydd gwybodaeth ar y wefan hon.

Atebolrwydd

Ni fydd dim yn yr ymwadiad cyfreithiol hwn yn cyfyngu ar unrhyw un o'n rhwymedigaethau mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol, nac eithrio unrhyw un o'n rhwymedigaethau na ellir eu heithrio o dan y gyfraith berthnasol.

Credyd

Crëwyd y ddogfen hon gan ddefnyddio templed Contractology sydd ar gael yn Aberystwyth http://www.freenetlaw.com.

Print Friendly, PDF ac E-bost