Perthynas

PERTHYNASAU

Mae perthnasoedd llwyddiannus yn dibynnu ar feithrin dealltwriaeth o gariad a'r ffordd y gall cariad ryngweithio â rhyw.

Ble mae porn yn ffitio i'r gymysgedd? Pam mae ffactor risg mor gryf?

"Beth yw cariad?" Yw un o'r termau mwyaf chwilio mewn peiriannau chwilio. "Casgliad yr Astudiaeth Grant, arolwg ymchwil 75 o hyd yn ystod Prifysgol Harvard, oedd" hapusrwydd cariad ". Dangosodd yr Astudiaeth Grant mai perthnasau cynnes yw'r sail orau ar gyfer iechyd, cyfoeth a bywyd hir. Mewn cyferbyniad, mae dibyniaeth, iselder ysbryd a niwrosis yn rhwystrau mwyaf i'r wladwriaeth fwyaf dymunol hon. Mae deall y risgiau sy'n ymwneud â defnyddio porn rhyngrwyd yn bwysig os ydym am osgoi llithro'n ddibyniaeth a dod o hyd i berthynas gariad boddhaol yn lle hynny.

Yn yr adran hon, mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn edrych ar y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn rhyngweithio trwy gydol eu bywydau. Beth sy'n gwneud perthnasoedd yn gweithio? Sut allwch chi syrthio mewn cariad ac aros mewn cariad? Beth yw'r peryglon a allai eich taith i fyny?

Rydym yn canolbwyntio ar wyddoniaeth perthnasoedd llwyddiannus. Mewn rhai achosion, mae angen i chi edrych ar y fioleg sylfaenol a'r gwyddorau ymennydd ar ei chyfer i wneud synnwyr. Mae Effaith Coolidge yn arbennig o bwerus.

Cariad, Rhyw a'r Rhyngrwyd

Beth yw cariad?

Cariad fel Bondio

Cyplau Pâr Bondio

Caru fel Dymun Rhywiol

Effaith Coolidge

Lleihau Gwedd Rhywiol

Rhyw a Porn

Rydym hefyd yn darparu ystod o Adnoddau i gefnogi eich dealltwriaeth o'r materion hyn.

Print Friendly, PDF ac E-bost