Mary Sharpe mewn cyfweliad cyfryngau teledu

TRF yn y Cyfryngau

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo wedi ymddangos sawl gwaith yn y cyfryngau. Dyma rai straeon a oedd yn cynnwys ein gwaith.

TRF yn y Wasg 2019

TRF yn y Wasg 2018

TRF yn y Wasg 2017

TRF yn y Wasg 2016

Mary Sharpe yn y Wasg Cyn-TRF

TRF ar deledu

TRF ar Radio

Os ydych chi eisiau cynnwys The Reward Foundation ar eich llwyfan, cysylltwch â ni yn info@rewardfoundation.org. Rydym yn cefnogi newyddiaduraeth o ansawdd. Mae pob un o'n cyfweliadau wedi'u seilio ar yr ymchwil ddiweddaraf i effaith defnyddio pornograffi ar yr unigolyn a'r gymdeithas. Gallwn eich helpu i ddatblygu eich stori. Mae gennym hefyd brofiad o ysgrifennu darnau barn ar gyfer papurau newydd a chylchgronau cenedlaethol.

Mae gan Mary Sharpe brofiad rhyngwladol fel swyddog i'r wasg. Mae sylwebaethau a dyfyniadau ar gael ar fyr rybudd.

Mae ein llwyddiannau wedi cynnwys stori flaen tudalen yn y Sunday Times Scottish Edition a gafodd ei nodi gan asiantaethau mewn dros ddwsin o wledydd. Rydym hefyd wedi darparu cynnwys wedi'i gynnwys yn The Guardian, The Telegraph a llawer o dabloidau'r DU a'r Alban.

Print Friendly, PDF ac E-bost