Llyfrau a Argymhellir

Eich Brain ar Porn

Rydym bob amser yn argymell llyfr Gary Wilson "Eich Brain ar Pornography Rhyngrwyd Porn a'r Gwyddoniaeth Dibyniaeth sy'n dod i'r amlwg"Oherwydd mae'n nodi'r gwyddoniaeth allweddol yn yr ardal hon. Mae'n arbennig o dda wrth esbonio datblygiad ymennydd pobl ifanc mewn ffordd gwbl hygyrch ac mae'n llawn straeon gwych gan y bobl sy'n gweithio ar adferiad. Mae'n adeiladu ar ei sgwrs TEDx llwyddiannus Yr Arbrawf Porn Mawr sydd wedi cael dros 9 miliwn o farn ar YouTube ac wedi ei gyfieithu i ieithoedd 18.

Ailosod Ymennydd Eich Plentyn

Ailosod Ymennydd Eich Plentyn - Cynllun 4 wythnos i Ddod â Meltdowns, Codi Graddau, a Hybu Sgiliau Cymdeithasol gan Dr Victoria Dunckley, seiciatrydd plant. Mae hi'n credu nad oes gan 80% o'r plant y mae hi'n eu gweld yn dioddef problemau iechyd meddwl (fel ADHD, iselder, pryder ac ati) y cawsant eu diagnosio a'u meddyginiaethu amdanynt. Mae Dr Dunckley wedi canfod bod symptomau 'syndrom sgrin electronig' yn lleihau neu'n diflannu yn y rhan fwyaf o achosion ar ôl sgrin 3 i 4-wythnos. Mae hi'n nodi'r wyddoniaeth ac achos cryf dros ddadwenwyno digidol.

Gwrthryfel Dyn

Mae athrawes Stanford o seicoleg gymdeithasol, Philip Zimbardo (Arbrofi Carchardai Stanford) wedi gweithio gyda Nikita Coulombe i gynhyrchu llyfr ardderchog o'r enw Torri ar draws Dyn - Pam Mae Dynion Ifanc Yn Cael Ei Brwydro a Beth Allwn Ni Ei Wneud Amdani. Gan adeiladu ar ei sgwrs TED byr ond pithy, The Demise of Guys, Gosododd Zimbardo a Coulombe y cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy'n siâp dynion ifanc heddiw a'u gyrru at y gwobrau hawdd a geir ar y rhyngrwyd.

Sut i Adfer o Gaethiwed Pornograffi Seiber

Os ydych chi'n seicotherapydd neu'n gynghorydd sy'n gweithio ar faterion pornograffi ar y rhyngrwyd yn enwedig gyda ifanc yn eu harddegau efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn llyfr o'r enw "Sut i Adfer o Dibyniaeth Pornograffi Seiber - y Llyfr Gwaith Pornograffi Seiber Teen"Gan Christopher Mulligan LCSW. Mae Mulligan yn therapydd Americanaidd profiadol sy'n gosod rhaglen adfer 16-wythnos. Mae'n lyfr hunan-gyhoeddedig ac mae ganddo ychydig o deipio ond mae fel arall yn adnodd gwych. Mae'n tynnu ar ddysgeidiaeth arbenigwyr yn y maes fel clinigydd Dr Patrick Carnes ac academyddion Dr David Delmonico a Dr Elizabeth Griffin.