Mae dysgu yn allweddol

Mae dysgu yn allweddol

Mae deall dysgu yn allweddol i ddeall sut a pham y gall pornograffi rhyngrwyd ddod yn broblem ar gyfer iechyd meddwl a chorfforol. Yn yr adran hon mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn edrych ar ddysgu o sawl onglau gwahanol.

Ymchwil yn dangos bod defnydd pornograffi rheolaidd yn 'achosol' yn gysylltiedig â phobl ifanc sydd â chyfradd uwch o oedi wrth ostwng. Mae hyn yn golygu bod defnyddwyr pornograffi yn llai abl i ohirio boddhad ar unwaith am wobr fwy gwerthfawr yn nes ymlaen, fel llwyddiant arholiadau. Mae colegau a phrifysgolion yn nodi cyfraddau gadael uchel ledled y DU ac mewn mannau eraill.

Beth yw llinynnau eraill y dirywiad hwn? Seicolegydd Roy Baumeister yn ei lyfr Willpower yn dweud bod y mwyafrif o broblemau mawr, personol a chymdeithasol, yn canolbwyntio ar fethiant hunanreolaeth. Yn yr hyn a ddaeth yn un o'r papurau a ddyfynnwyd fwyaf mewn llenyddiaeth gwyddorau cymdeithasol, darganfu Baumeister fod grym ewyllys yn gweithredu fel cyhyr mewn gwirionedd: gellir ei gryfhau gydag ymarfer a'i dewhau trwy or-ddefnyddio. Mae Willpower yn cael ei danio gan glwcos, a gellir ei gryfhau dim ond trwy ailgyflenwi storfa tanwydd yr ymennydd. Dyna pam mae bwyta a chysgu - ac yn enwedig methu â gwneud yr un o'r rheini - yn cael effeithiau mor ddramatig ar hunanreolaeth (a pham mae dieters yn cael amser mor galed yn gwrthsefyll temtasiwn).

Mae athro Prifysgol Stanford, Philip Zimbardo, yn esbonio 'dibyniaeth arousal' a chyflawniadau academaidd yn y sgwrs hon, The Demise of Guys?

Mae Dysgu'n Allweddol

Mae'r adran hon yn cynnig adnoddau ar y pynciau canlynol:

Cof a Dysgu

Cyflyru rhywiol

Debyd Porn a Rhywiol Cynnar

Unlearning

Dibyniaeth Rhyngrwyd

Rydym hefyd yn darparu ystod o Adnoddau i gefnogi eich dealltwriaeth o'r materion hyn.

Print Friendly, PDF ac E-bost