Dibyniaeth ar y rhyngrwyd

Ychwanegiadau Rhyngrwyd

Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n ei chael hi'n anodd canolbwyntio ar unrhyw beth heblaw'r rhyngrwyd? Ydyn nhw'n treulio mwy a mwy o amser ar ei ben ei hun yn ei wylio? A ydyn nhw'n aflonyddus pan fo materion eraill yn eu cymryd oddi wrthi?

Un seiciatrydd yn dweud nad oes ganddo'r cyflyrau iechyd meddwl y maent yn cael eu meddyginiaethu am 80% o'r ieuenctid y mae hi'n eu trin ac y mae eu arwyddion a'u symptomau'n clirio ar ôl sgrin tair wythnos yn gyflym. Mae'r amodau hyn yn cynnwys iselder, ADHD / ADD ymddygiad ac anhwylder deubegwn. Dim ond drwy gael gwared ar y defnydd o'r rhyngrwyd am ychydig wythnosau i weld a yw'r symptomau'n gysylltiedig â'r gweithgaredd hwnnw yn unig y gall therapydd neu ddarparwr gofal iechyd sicrhau bod y cyflwr iechyd meddwl yn ddilys. Hyd yn oed os yw'n gyflwr annibynnol, Dr. Dunckley yn dweud y bydd yn cael ei waethygu gan or-ddefnydd o'r rhyngrwyd.

Mae caethiwed ar y rhyngrwyd yn broblem. Mae'n cyfateb â chynnydd ynysu cymdeithasol a phryder cymdeithasol. Mae iselder a gelyniaeth yn gwaethygu mewn caethiwed Rhyngrwyd ymhlith pobl ifanc.

Sgrin Tri Wythnos Cyflym

Victoria rhagorol Dunckley llyfr, “Ailosod Brain eich Plentyn - Cynllun 4 Wythnos i Ddod â Meltdowns, Codi Graddau a Hybu Sgiliau Cymdeithasol trwy wyrdroi Effeithiau Amser Sgrin Electronig”Yn gynllun sydd wedi'i brofi i rieni ei ddefnyddio i helpu eu plentyn i ddysgu eu harferion caethiwus ar y rhyngrwyd. Er nad yw hi'n delio'n uniongyrchol â chaethiwed porn rhyngrwyd, mae'r sylfaen dystiolaeth yr un peth i raddau helaeth. Mae'r rhaglen yn cymryd tair wythnos, ac mae angen wythnos baratoi ychwanegol i sicrhau ei bod yn mynd yn llyfn.

Mae gaethiadau i'r rhyngrwyd yn cynnwys hapchwarae, gemau fideo, cyfryngau cymdeithasol, apps dyddio, siopa a phornograffi.

Mae dibyniaeth pornograffi ar y rhyngrwyd yn bosibl yn fwy niweidiol na gosbau cyfryngau neu gyfryngau cymdeithasol gan y gall ddinistrio ein dymuniad rhywiol naturiol a chariad i bobl go iawn.

2015 ymchwil i Niwrowyddoniaeth Dibyniaeth Pornograffi Rhyngrwyd: Mae Adolygiad a Diweddariad yn arwain at y casgliad bod "gaethiwed pornograffi ar y Rhyngrwyd yn cyd-fynd â'r fframwaith dibyniaeth ac yn rhannu mecanweithiau sylfaenol tebyg gyda gaeth i sylwedd."

Mae symptomau'r defnydd porn gormodol yn aml yn dynwared rhai anhwylderau eraill. Er mwyn gwahanu amodau go iawn gan rai sy'n cael eu ysgogi gan porn, yr opsiwn gorau yw dechrau gyda porn yn gyflym. Unwaith na fydd yr ymennydd yn cael ei hysgogi mwyach, mae ganddo gyfle i adfer ei sensitifrwydd naturiol.

Gwyddoniaeth Dibyniaeth Rhyngrwyd

Yn y fideo hwn mae'r blogiwr “Beth rydw i wedi'i Ddysgu” yn darparu taith wedi'i hymchwilio'n dda o amgylch y mecanweithiau ymennydd penodol sy'n gwneud y rhyngrwyd (a sylweddau yn ogystal ag ymddygiadau) yn gaeth. Eu nod yw helpu gwylwyr i ddeall sut mae'r Rhyngrwyd yn effeithio ar eich ymennydd fel na fyddwch chi'n dechrau cael ei reoli ganddo (17.01).

Print Friendly, PDF ac E-bost