Y Wobrwyo Gwasanaethau Ymchwil Sylfaenol

Gwasanaethau Ymchwil

Mae'r Sefydliad Gwobrwyo yn gallu cynnig gwasanaethau ymchwil proffesiynol i gleientiaid mewn ystod o feysydd arbenigol. Mae ein tîm yn arbenigol iawn ym maes lleihau niwed pornograffi rhyngrwyd. Gallwn gynnig gwasanaethau yn…

  • Datblygu polisi cenedlaethol
  • Strategaethau addysgol
  • Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd

Rydym wedi casglu casgliad enfawr o ddeunyddiau ymchwil ar…

  • Pornograffeg yn defnyddio ledled y byd
  • Pobl ifanc yn eu harddegau a phornograffi
  • Niwrowyddoniaeth yfed pornograhi
  • Adferiad caethiwed Pornograffeg

Mae gennym aelodaeth gorfforaethol neu unigol yn:

  • Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Trin Ymoswyr (NODYN)
  • Cymdeithas ar gyfer Hyrwyddo Iechyd Rhywiol (SASH)
  • Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudio Addiction Ymddygiad (ISSBA)

Os gwelwch yn dda cysylltu â ni os hoffech drafod sut y gallwn eich cynorthwyo.

 

Nid yw'r Sefydliad Gwobrwyo yn cynnig therapi.

Print Friendly, PDF ac E-bost