£0.00

Yn y wers hon bydd disgyblion yn dysgu am effeithiau eang pornograffi rhyngrwyd ar yr ymennydd. Mae'n diweddaru sgwrs TEDx boblogaidd Yr Arbrawf Porn Mawr gan y cyn-athro gwyddoniaeth Gary Wilson gyda'r ymchwil ddiweddaraf sy'n cefnogi'r honiadau a wnaed yn y sgwrs wreiddiol.


Disgrifiad

“O'r holl weithgareddau ar y rhyngrwyd, porn sydd â'r potensial mwyaf i ddod yn gaethiwus” meddai niwrowyddonwyr o'r Iseldiroedd (Mae Meerkerk et al. 2006).

Yn y wers hon bydd disgyblion yn dysgu am effeithiau eang pornograffi rhyngrwyd ar yr ymennydd. Mae'n defnyddio sgwrs TEDx boblogaidd The Great Porn Experiment, Rhifyn yr Alban gan y cyn-athro gwyddoniaeth Gary Wilson. Mae'r sgwrs hon wedi cael dros 15 miliwn o safbwyntiau. Rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y ffeithiau ers y rhai a roddwyd yn sgwrs 2012.

Ceir cwis cyflym i brofi gallu disgyblion i gof ac ymarfer 'paru a rhannu'. Gallwch ganiatáu cyfnod hwy o drafod i ganiatáu archwiliad llawnach o'r materion iechyd pwysig iawn a godwyd. Nid yw'r wers hon sy'n gyfeillgar i amrywiaeth yn dangos unrhyw bornograffi.

Rhoddwyd y sgwrs TEDx wreiddiol yn Glasgow yn 2012 ac roedd yn dilyn sgwrs TED 4 munud o’r enw “The Demise of Guys”Gan y seicolegydd cymdeithasol enwog Philip Zimbardo o Brifysgol Stanford.

Gallwch chi ymchwilio'n ddyfnach i'r wyddoniaeth y tu ôl The Great Porn Experiment, Rhifyn yr Alban gyda'r dyfyniadau llawn ar ei gyfer yma ac yma. Yn ddiweddarach tyfodd y sgwrs hon yn llyfr o'r enw Eich Brain on Porn - Pornography Rhyngrwyd a'r Gwyddoniaeth Ddibyniaeth Ddyfodol. Mae fersiwn sain am ddim o'r llyfr ar gael yma.

Adnoddau: PowerPoint 12-sleid (.pptx) gydag 1 fideo wedi'i fewnosod gyda sain a Chanllaw Athrawon 10 tudalen (.pdf). Mae yna gysylltiadau poeth ag ymchwil berthnasol ac adnoddau pellach.