Gwasanaethau i ysgolion TRF mewn neuadd ddarlithio

Cynlluniau Gwersi Ysgol Rhad ac Am Ddim

Fel elusen addysg rhyw a pherthnasoedd arloesol, rydym yn cynnig gwersi am ddim ar sail tystiolaeth i ysgolion. Rydym yn defnyddio'r ymchwil diweddaraf am effeithiau pornograffi ar blant ac oedolion ifanc yn ein gwersi rhyngweithiol ar gyfer disgyblion rhwng 11 a 18 oed fel rhan o'r cwricwlwm ABCh/SRE. Rydym yn darparu deunyddiau sy’n briodol i’w hoedran i ddisgyblion i’w helpu i lywio’r amgylchedd ar-lein heddiw. Trwy fod yn ymwybodol o effeithiau iechyd, cyfreithiol a pherthnasoedd o oryfed mewn pyliau ar bornograffi rhyngrwyd, gallant osgoi cael eu maglu ganddo neu geisio cymorth os ydynt yn gwneud hynny. Rydym hefyd yn grymuso rhieni i gael y sgwrs honno gyda'u plant gartref ar y pwnc dyrys hwn. Mae ein cyfweliadau ein hunain a recordiwyd gydag arbenigwyr meddygol a chyfreithiol a defnyddwyr sy'n gwella yn gwneud y gwersi'n fwy real. Rydym yn cyfeirio at offer a chefnogaeth i rieni ac athrawon. Mae'r deunyddiau hefyd yn addas ar gyfer ysgolion ffydd.

Nid yw'r Sefydliad Gwobrwyo yn cynnig therapi.

Print Friendly, PDF ac E-bost